Sut mae ACD yn effeithio ar ddysgu

Nodweddir ACD ag anawsterau cydsymud sy’n effeithio ar lwyddiant plentyn mewn bywyd bob dydd ac yn academaidd, mewn gweithgareddau hamdden a chwarae (Cymdeithas Seiciatryddol America, 2013). I blant ag ACD mae cwblhau gweithgareddau bob dydd yn her, megis clymu careiau, torri â siswrn, llawysgrifen, sgipio, taflu a dal, er bod eu deallusrwydd yn ganolig neu’n uwch na’r cyffredin.

Bydd gan lawer o blant ag ACD anawsterau dysgu eraill yn cyd-ddigwydd, rhai seiliedig ar iaith a rhai anawsterau dysgu di-eiriau, heriau canolbwyntio, a/neu anawsterau gyda chofio, cynllunio, a threfnu. Er gwaethaf eu hanawsterau, gellir ymdopi â phlant ag ACD yn llwyddiannus mewn lleoliad addysg drwy wneud newidiadau hanfodol i amgylcheddau dysgu ac addasu offer dysgu i’w helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

Reference: American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.

Sut mae'n effeithio ar ddysgu
Rhagor o wybodaeth
ACD: rhai pwyntiau allweddol
Rhagor o wybodaeth