Yn yr Ysgol

Dangosodd ymchwil nad yw plant ag ACD yn ‘tyfu allan’ o’r cyflwr, a’u bod mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau corfforol, cymdeithasol ac iechyd meddwl sylweddol. Mae bron y cyfan o weithgareddau ysgol, yn enwedig pan fydd plant yn ifanc, yn weithgareddau sy’n golygu symud. I ddisgyblion ag ACD, mae gweithgareddau symud yn yr ysgol yn gofyn am ymdrech enfawr ac maent yn aml yn arwain at osgoi a diffyg llwyddiant. Gall newidiadau i amgylcheddau dysgu, gan gynnwys yr ystafell ddosbarth, yr iard chwarae a’r gampfa, ynghyd ag addasiadau i offer dysgu, fod o gymorth i ddisgyblon ag ACD gwblhau eu gwaith, dangos eu cynnydd mewn dysgu, a chyfarfod â gofynion y cwricwlwm ar lefel eu blwyddyn. Gall newidiadau bychain wneud gwahaniaeth mawr. Mae’n hollbwysig bod addysgwyr yn cydweddu (M.A.T.C.H. ) galluoedd plant â thasgau dysgu er mwyn eu cynorthwyo i fod yn llwyddiannus. Mae M.A.T.C.H. yn sefyll am Addasu’r (Modify) Dasg, Newid (Alter) Disgwyliadau, Addysgu (Teach) Strategaethau, Newid (Change) yr Amgylchedd a Chynorthwyo (Help) drwy Ddeall. Amlinellir strategaethau M.A.T.C.H. yn fanylach isod.

Arsylwi yn yr Ystafell Ddosbarth
Rhagor o wybodaeth
Awgrymiadau ynglŷn â Newid ar gyfer Gwersi Addysg Gorfforol
Rhagor o wybodaeth
5 Strategaeth M.A.T.C.H. ar gyfer Llwyddiant
Rhagor o wybodaeth
Awgrymiadau ar gyfer Gwersi Ymarfer Corff
Rhagor o wybodaeth
Awgrymiadau ar gyfer yr Ystafell Ddosbarth
Rhagor o wybodaeth
Awgrymiadau ar gyfer Chwarae Allan
Rhagor o wybodaeth