Rhestr Wirio

Cyfnod Allweddol 1
Rhestr Wirio i Ddechrau
Cyfnod Allweddol 2
Rhestr Wirio i Ddechrau
Cyfnod Allweddol 3
Rhestr Wirio i Ddechrau

Defnyddiwch y rhestr hon fel canllaw yn unig, os gwelwch yn dda, er mwyn tynnu sylw at feysydd penodol o anhawster sydd gan y plentyn. Nid yw’r rhestr hon yn gyflawn ac nid yw’n offeryn diagnostig. Efallai bod yna resymau meddygol sylfaenol dros yr anawsterau a awgrymwyd ac felly dylai'r plentyn / person ifanc gael ei weld gan feddyg. Rydym hefyd yn argymell bod y plentyn yn mynd i weld optegydd gan y gall anawsterau gweld hefyd gael effaith ar anawsterau cydsymud.