Sut mae Dyslecsia yn Effeithio ar Ddysgu

“Mae dyslecsia yn ffordd wahanol o brosesu sy’n effeithio ar bobl o bob oed. Mae’r nodweddion mwyaf cyffredin yn cynnwys anhawster gyda llythrennedd, a gall hefyd effeithio ar ardaloedd gwybyddol eraill gan gynnwys y cof, cyflymder prosesu, rheoli amser, cydsymud ac agweddau cyfeiriadol. Gall achosi anawsterau seinyddol a gweledol a gall achosi anghysondeb rhwng gwahanol feysydd dysgu o ran perfformiad.

Mae’n bwysig bod y gwahaniaethau a’r arddulliau dysgu unigol yn cael eu cydnabod gan y byddant yn effeithio ar ganlyniadau dysgu ac asesu. Mae hefyd yn bwysig ystyried y cyd-destun o ran dysgu a gwaith gan fod natur y cymhlethdodau sy’n gysylltiedig â dyslecsia yn gallu bod yn fwy amlwg mewn rhai sefyllfaoedd dysgu.” (Reid 2016) (Cyfieithiad).

Sut mae'n effeithio ar ddysgu
Rhagor o wybodaeth
Dyslecsia: rhai pwyntiau allweddol
Rhagor o wybodaeth