Ystafelloedd Dosbarth Addas i Blant â Dyslecsia

Mae datblygiadau sylweddol wedi bod ym maes ymchwil i fyd dyslecsia dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae hyn wedi cynorthwyo ag esbonio dyslecsia ac wedi cefnogi’r gwaith o lunio polisïau ac arferion. Mae’r effaith wedi bod yn sylweddol, ond eto does dim esboniad clir sy’n cael ei dderbyn yn fyd-eang ynghylch beth yn union yw dyslecsia. Er bod nifer o brofion newydd wedi’u creu er mwyn adnabod dyslecsia, ac is-gyflyrau o ddyslecsia, mae’r dadlau’n parhau dros adnabod y cyflwr. Yn wir, mae trafodaethau’n parhau ynghylch gwerth dyslecsia fel syndrom canfyddadwy.

Gallwch weld yr adroddiad yn llawn yma

10 ffordd o gefnogi dysgu
Rhagor o wybodaeth
20 ffordd o ddysgu'n effeithiol
Rhagor o wybodaeth
Datblygu cof effeithiol
Rhagor o wybodaeth
Strategaethau dysgu ar gyfer darllen
Rhagor o wybodaeth
Dyslecsia a phrosesu gwybodaeth
Rhagor o wybodaeth
Arsylwi yn yr Ystafell Ddosbarth
Rhagor o wybodaeth