Asesu

Mae Cyngor Sir Penfro wrthi’n datblygu offeryn asesu ar y cyd â rhai o arbenigwyr mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain ar Ddyslecsia.

Os hoffech ragor o wybodaeth am yr offeryn, cysylltwch â ni drwy ddefnyddio’r ffurflen gysylltu yma